Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Levensbeschouwend onderwijs

Er wordt onderwijs gegeven vanuit een neutraal karakter waarbij de school geen denominatie aanhangt. Wel wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke stromingen. Tegenover de gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke stromingen staat dat onze maatschappij wel een basis heeft op een christelijke grondslag. Zo zijn veel vrije dagen gebaseerd op christelijke feesten.

Naast het aanbod binnen de reguliere methoden heeft de NBS ook de methode Leefstijl die een zeer breed aanbod heeft op het gebied van sociale vaardigheden en daarmee ook aansluit op allerlei maatschappelijk ontwikkelingen. Soms is dit heel specifiek gericht op andere culturen. Vaak meer algemeen, maar het is zeker dekkend voor de component sociaal emotionele vaardigheden die geschaard kunnen worden onder het begrip levensbeschouwelijk onderwijs.

De NBS heeft gekozen uit de lijst van de erkende feestdagen van de vijf grote godsdiensten. De dagen zijn gekozen op grond van maatschappelijk relevantie. Deze dagen worden opgenomen in de jaarkalender van de NBS. In de groepen wordt op een school breed vastgelegd moment aandacht besteed aan het betreffende feest. Dit kan een kringgesprek zijn, een les, een verwerkingsvorm, etc. De doelstelling is: leerlingen op hun niveau bekend maken met de achtergronden van het betreffende feest.