Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Remedial Teaching

Vanaf de onderbouw wordt er op de NBS veel tijd en aandacht gegeven aan de individuele leerlingenzorg; hoe eerder mogelijke leerproblemen worden onderkend hoe sneller er resultaat zal zijn in het oplossen ervan.

In goed overleg met de leerkracht en de intern begeleider wordt de leerling binnen het groepsplan op zijn betreffende niveau opgenomen en krijgt hij extra zorg. Na verloop van enige weken wordt op een vooraf vastgesteld tijdstip geëvalueerd of de extra ondersteuning effect gesorteerd heeft.

Naast het groepsplan kan er dan ook Remedial Teaching (RT), met een individueel handelingsplan, buiten de groep plaatsvinden. De RT biedt de mogelijkheid om heel gericht aan een specifiek probleem te werken.

Mocht uw kind in de RT worden geplaatst dan krijgt u hiervan bericht van de groepsleerkracht. Het is niet de bedoeling dat leerlingen jarenlang afhankelijk zijn van systematisch extra hulp buiten het groepsverband. Mocht een leerling met één of meerdere vakgebieden moeite houden, dan wordt daarvoor mogelijk een apart lesprogramma opgesteld.