Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Aannamebeleid

Op de NBS werken wij, om onderwijskundige redenen, met een maximum aantal leerlingen per groep. Jaarlijks worden er echter meer leerlingen aangemeld, dan dat er plaatsen zijn. Mede hierdoor hanteren wij een geformaliseerd aannamebeleid.

Wij hebben twee momenten waarop u als ouder uw kind(eren) op onze school kunt aanmelden:

Vanaf de geboorte van uw kind kunt u hem of haar aanmelden. Het kind stroomt wanneer het vier jaar wordt in groep 1 in. Of wanneer uw kind al onderwijs volgt in het basisonderwijs, maar u het kind wilt overplaatsen naar de NBS. Uw kind stroomt dan in zijn of haar groep in.

Mocht er geen plek zijn, dan wordt uw kind geplaatst op de wachtlijst. Dit geldt zowel voor kinderen die nog vier jaar moeten worden en voor zij-instromers.

Wij hanteren drie wachtlijsten, namelijk

  • wachtgroep 1: voor kinderen van wie een broertje/zusje al op school zit of waarvan een ouder op de NBS werkt.
  • wachtgroep 2: voor kinderen die binnen Baarn wonen.
  • wachtgroep 3: voor kinderen die buiten Baarn wonen.

Voor meer informatie over de wachtgroepen verwijzen wij u graag naar onze schoolgids

De procedure rond de aanmelding is als volgt:

Het kind wordt aangemeld door middel van het door de school verstrekte inschrijfformulier.

Nadat het inschrijfformulier is ontvangen, proberen we u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen of uw kind geplaatst kan worden of op de wachtlijst komen. Informatie over de positie op de wachtlijst kan alleen gemeld worden aan ouders met kinderen in wachtgroep.

Wij werken met een maximum aantal leerlingen per groep. Bij het bereiken van dit maximum, worden er geen kinderen voor die groep meer aangenomen. Aangezien we rekening moeten houden met doublures en versnellingen, is het heel moeilijk in een vroeg stadium al aan te geven of een kind geplaatst kan worden.  

Bij plaatsing van leerlingen vanaf groep 2 wordt door de intern begeleider opgepakt. De intern begeleider zal contact met u opnemen voor toestemming om de huidige school te contacten. Er wordt altijd gevraagd naar het onderwijskundig rapport van de school van herkomst. We doen dit om te kijken of het kind enerzijds een redelijke kans van schoolsucces heeft op de NBS. Anderzijds om te bepalen in welke groep het kind het best geplaatst kan worden. 

Voor alle vragen over de plaatsing kan contact worden opgenomen met Lianne van Olmen (secretaresse). Dit kan telefonisch via 035-5422315 of via mail info@nbsbaarn.nl.

Zij is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.