Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Aannamebeleid

U mag uw kind vanaf de geboorte aanmelden bij ons op school. Dit kan via het aanmeldformulier . U kunt deze ingevuld opsturen naar info@nbsbaarn.nl of bij ons afgeven.

Heeft u aangegeven dat u interesse heeft in onze school, dan ontvangt u in het schooljaar waarin uw kind 3 jaar is/wordt van ons een bericht met de vraag of u de aanmelding om wilt zetten naar een inschrijving en of er definitieve plek is voor uw kind.

Daarom willen wij u vragen om u goed te oriënteren alvorens er een keuze wordt gemaakt. Wij nodigen u van harte uit om bij ons langs te komen op één van onze kennismakingsmiddagen (zie hiervoor tab kennismakingsmiddag).

Op de NBS werken wij, om onderwijskundige redenen, met een maximum aantal leerlingen per groep. Jaarlijks worden er echter meer leerlingen aangemeld dan dat er plaatsen zijn. Mede hierdoor hanteren wij een geformaliseerd aannamebeleid.

De procedure is als volgt:

  • Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, bevestigen wij het ontvangst hiervan en uw zoon/dochter komt op de aanmeldlijst.
  • In het schooljaar waarin uw kind 3 jaar wordt, ontvangt u van ons een schrijven. 
  • Broertjes/zusjes van schoolgaande leerlingen worden eerst geplaatst. Zij staan op aanmeldlijst 1.
  • Als er nog plek is, dan worden kinderen uit Baarn geplaatst. Zij staan op aanmeldlijst 2.
  • Kinderen die buiten Baarn wonen, komen op aanmeldlijst 3. Zodra u binnen Baarn woonachtig bent, kunt u dit doorgeven en komt uw kind op aanmeldlijst 2.

Wij werken met een maximum aantal leerlingen per groep. Bij het bereiken van dit maximum, worden er geen kinderen voor die groep meer aangenomen. Aangezien we rekening moeten houden met doublures en versnellingen, kunnen we niet in een vroeg stadium aangeven of er een plek is.

Bij plaatsing van leerlingen vanaf groep 2 wordt de intern begeleider betrokken. De intern begeleider zal contact met u opnemen voor toestemming om met de huidige school contact op te nemen. Er wordt altijd gevraagd naar het onderwijskundig rapport van de school van herkomst. We doen dit om te kijken in welke groep het kind het best geplaatst kan worden.

Mocht u vragen hebben over het aannamebeleid, dan kunt u contact opnemen met Lianne van Olmen via 035-5422315.

Voor alle vragen over de plaatsing kan contact worden opgenomen met Lianne van Olmen (secretaresse). Dit kan telefonisch via 035-5422315 of via mail info@nbsbaarn.nl.

Zij is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.