Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Identiteit

De NBS is een algemeen bijzondere school. Dit wil zeggen dat het bevoegd gezag wordt uitgeoefend door de ouders en niet door de overheid. De NBS onderscheidt zich van andere bijzondere scholen omdat er geen onderwijs gegeven wordt op basis van een godsdienstige en/of dogmatische grondslag.

Wij gaan uit van gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke- en maatschappelijke stromingen. Respect voor de opvattingen van anderen is hierbij een sleutelbegrip.