Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Leerlingenzorg

Het is één van de kerntaken van de Nieuwe Baarnsche School (NBS) als geheel en van alle leerkrachten in het bijzonder de leerlingen met zorg en aandacht te begeleiden. Onderdeel van deze zorg is het tijdig signaleren van leer- en ontwikkelingsproblemen dan wel het zicht krijgen op bovengemiddelde mogelijkheden van kinderen.

Op de NBS doen we dat door gebruikt te maken van observatiemodellen en leerlingvolgsystemen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Hieruit blijkt of uw kind eventueel wat extra ondersteuning nodig heeft, of juist meer uitdaging. Vervolgens bepalen leerkrachten en ouders in overleg met de interne begeleiders van de school wat de meest geschikte ‘zorgstrategie’ is voor uw kind. Op de NBS hebben we verschillende mogelijkheden om onze leerlingen extra zorg te bieden (o.a. remedial teaching, verrijking, Leerlab).