Nieuwe Baarnsche School

Klachtenprocedure

De NBS heeft een klachtenregeling. Deze regeling is bedoeld voor die gevallen en omstandigheden waarin de ouders, leerlingen of leerkrachten van mening zijn dat overleg tussen de ouders, leerkracht/collega en/of directie voor hen geen acceptabel resultaat heeft opgeleverd. De school heeft twee interne contactpersonen. Dit zijn de leerkrachten Saranda van Andel en Ineke van den Berg. Daarnaast heeft de school een externe vertrouwenspersoon aangesteld: Heleen de Jong. Zij is bereikbaar via info@heleendejongadvies.nl of 06-25024555. In de klachtenregeling staat vermeld wat de taken van de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersoon zijn.

U kunt hier de klachtenregeling downloaden.