Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Klachtenprocedure

De NBS heeft een klachtenregeling. Deze regeling is bedoeld voor die gevallen en omstandigheden waarin de ouders, leerlingen of leerkrachten van mening zijn dat overleg tussen de ouders, leerkracht/collega en/of directie voor hen geen acceptabel resultaat heeft opgeleverd. De school heeft een interne contactpersoon. Dit is de leerkracht Denise Jansen. Daarnaast heeft de school een externe vertrouwenspersoon, Sonja List (bereikbaar via sonjalistbv@gmail.com). 

In de klachtenregeling staat vermeld wat de taken van de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersoon zijn.
U kunt hier de klachtenregeling downloaden.