Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Geschiedenis

In 1908 besloten de ouders van vijf kinderen om voortaan een eigen vorm van onderwijs mogelijk te maken. Op 7 september dat jaar begon mejuffrouw A.D.C. van Rossem een eerste klasje in de villa van de familie Wilkens aan de Amalialaan te Baarn. Het klasje bestond uit zeven leerlingen. Dit particulier initiatief sloeg enorm aan.

In de winter van 1910/1911 werd de Naamloze Vennootschap “De Nieuwe Baarnsche School” opgericht. En in september 1911 betrok juffrouw Van Rossem het nieuwe gebouw met 40 leerlingen verdeeld in drie klassen en een fröbelklasje. Tijdens de economische crisis van de dertiger jaren van de vorige eeuw daalde het aantal leerlingen sterk. De N.V. Nieuwe Baarnsche School werd geliquideerd. Men richtte de Vereniging “Nieuwe Baarnse School” op. Vanaf die tijd werd de school door het Rijk gesubsidieerd.

De Nieuwe Baarnsche School heeft inmiddels meer dan 115 jaar geschiedenis gemaakt. Dat maakt dat de NBS een school is met traditie, met een echt eigen karakter. Het huidige decennium heeft de NBS, evenals alle andere scholen, te maken met veel ( ook van overheidswege opgelegde) veranderingen.

Het onderwijs vernieuwt en zal blijven vernieuwen, het karakter van de school blijft echter in stand en de NBS ziet vol vertrouwen de toekomst tegemoet.