Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Veiligheid

In samenwerking met de Arbodienst, de arbeidsinspectie en de brandweer houden we de veiligheid in en om het gebouw continu op een verantwoord niveau. Daarnaast zijn er binnen de school twee preventie medewerkers, die de veiligheid binnen de school in de gaten houden. Alle afspraken rondom veiligheid zijn vastgelegd in een veiligheidsplan. Hierin is o.a. ook het parkeerbeleid opgenomen.

Ontruimingsoefening
Jaarlijks wordt er minimaal één grote ontruimingsoefening gehouden. De ontruiming van het gebouw maakt onderdeel uit van het calamiteitenplan. In dit plan zijn de procedures vastgelegd, die gevolgd moeten worden bij diverse vormen van onheil. Voor alle overige calamiteiten (ongevallen, bommelding, besmettelijke ziekten e.d.) worden de standaardprocedures van de Arbeidsinspectie, de Arbodienst en/of GGD gevolgd.

Deurbeleid
Rond de aanvang en het uitgaan van de school is het enorm druk in en rond het gebouw. Het is geen doen om op die momenten de deur steeds te openen en te sluiten. Daarom zijn de deuren tijdens het in en uitgaan van de school open.

Na aanvang van de school gaan de deuren dicht, zodat er geen ongewenste personen in het schoolgebouw kunnen komen. Ouders en bezoekers zullen dan moeten aanbellen. Wij hebben de leerlingen echter verboden om de deur open te doen voor bezoekers. Wij drukken ouders en leerlingen op het hart om bij binnenkomst tijdens de schooltijden de deuren goed achter zich te sluiten. Wanneer de deuren open blijken staan, wordt de school daar graag op gewezen.

Verzekering – aansprakelijkheid
De vereniging heeft zich verzekerd tegen calamiteiten, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Een beroep op deze verzekering is slechts mogelijk, indien er duidelijk sprake is van aansprakelijkheid in de zin der wet.

Voor vragen over veiligheid in en om onze school kunt u terecht bij één van onze preventiemedewerkers Jaapjan Eringa (adjunct directeur) of Laurens de Vlieger (conciërge).