Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem (L.O.V.S.) is een hulpmiddel voor leerkrachten bij het vaststellen of signaleren van mogelijke leer- of sociaal-emotionele problemen. Een gericht gebruik ervan stelt de groepsleerkrachten in staat deze problemen preventief aan te pakken.

Cognitieve vorderingen
Met grote regelmaat worden de cognitieve vorderingen van de leerlingen geregistreerd. Dat gebeurt aan de hand van observatielijsten en het beoordelen van het eigen werk van de leerlingen. Deze beoordelingen zijn methode- en leerkrachtgebonden. Omdat ook behoefte is aan een landelijk genormeerde “meetlat” is in 1996 het CITO-leerlingvolgsysteem op onze school geïntroduceerd. De methode onafhankelijke toetsen van CITO leveren aanvullende gegevens over de leervorderingen van leerlingen van groep 1 t/m 8.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, wordt gedaan met het observatie programma ZIEN. Om de veiligheid voor de kinderen te waarborgen, hanteert de NBS een Pestprotocol opgesteld naar inzichten van Bob van der Meer (APS). Door het vaststellen en streng naleven van omgangsregels wil de NBS een sociaal klimaat garanderen waarin veiligheid en respect voor elkaar vanzelfsprekend zijn. Leerkrachten, ouders en kinderen zullen zich moeten inzetten deze doelstelling daadwerkelijk te verwezenlijken.