Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Missie

“De NBS gaat voor kwaliteit……… en dat doen we samen”

De kernwaarden die hierbij voor ons richtinggevend zijn:

Kindvriendelijk
De NBS is een kindvriendelijke school waar veiligheid, een duidelijke structuur en persoonlijke aandacht voor de kinderen, een speelveld bieden waarin gezelligheid en plezier een belangrijke plaats hebben.

Onderwijs op maat
De NBS verzorgt Onderwijs op Maat. Vanuit de zorg voor het individuele kind, werken we toe naar een situatie waarin kinderen zelfstandig en vanuit zichzelf gemotiveerd, kunnen werken aan hun eigen programma. Daarbij moet ruimte zijn voor creativiteit en samenwerking.

School en maatschappij
De NBS is op de toekomst van de kinderen gericht. Een sterk veranderende maatschappij zal steeds weer andere kwaliteiten van onze kinderen vragen. De NBS wil haar leerlingen graag uitrusten met de gereedschappen van morgen. Hierin zijn standaardwaarden als respect voor elkaar en betrokkenheid voor de samenleving sleutelbegrippen.