Nieuwe Baarnsche School

TSO

In de middagpauze biedt de school de kinderen de mogelijkheid tot overblijven.

Voor de planning van het overblijven gebruikt de NBS het programma Kindplanner.  In het ouderportaal van Kindplanner kunt u de planning van uw kind(eren) inzien en/of wijzigen. 

Kosten van het overblijven

  1. Vaste planning: Voor kinderen die wekelijks op (een) vaste dag(en) overblijven zijn de kosten per cursusjaar € 54,- per kind per dag. Dit bedrag wordt afgeschreven middels automatische incasso.
  2. Incidentele TSO: Voor kinderen die incidenteel overblijven of een keertje extra komen, zijn de kosten € 1,35 per keer. Ook dit bedrag wordt afgeschreven via automatische incasso.

Afmelding van vaste overblijvers, aanmelding van incidenteel/extra overblijven
Blijft een kind op een bepaalde vaste overblijfdag niet over, of komt het een keertje extra, dan kunt u dit aangeven bij de juf/meester.

Gedragsregels
De normale gedragsregels voor de school gelden ook voor het overblijven. Kinderen die onder toezicht van school overblijven verlaten het schoolterrein niet.

Een leerling die zich bij herhaling niet aan de regels houdt, kan al dan niet definitief als vaste overblijver worden geschrapt. Dit geschiedt echter nooit zonder uitvoerig overleg met de ouders en directie. Bij herhaling van ongewenst gedrag wordt er door de directie contact opgenomen met de ouders.

Tenslotte
De NBS doet al het mogelijke om het overblijven op school voor de kinderen zo soepel en prettig mogelijk te doen verlopen. Bij vragen, opmerkingen of kanttekeningen kan altijd contact worden opgenomen met Lianne van Olmen via info@nbsbaarn.nl.
Wilt u helpen bij de overblijf, dan kunt u contact opnemen met de overblijfcoödinator via tso@nbsbaarn.nl.