Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

TSO

In de middagpauze biedt de school de kinderen de mogelijkheid tot overblijven.

De leerlingen blijven over in twee shifts. De eerste pauze is van 12.00 – 12.45 uur (lunchen van 12.30 – 12.45 uur) en de tweede pauze is van 12.20 – 13.05 uur (lunchen van 12.20 – 12.35 uur). De meeste kinderen blijven over, maar er is ook een mogelijkheid om thuis te lunchen.

Kosten van het overblijven

Overblijven vindt structureel plaats. Het is niet mogelijk om incidenteel over te blijven. Voor het overblijven betaalt u in de onderbouw € 75,- voor drie dagen per week overblijven tijdens een schooljaar (€ 25,- per dag per schooljaar). In de bovenbouw is dit bedrag € 100,- voor vier dagen per schooljaar.
Blijft uw kind alleen op maandag en dan dinsdag over, dan betaalt u per schooljaar € 50,-. 
Dit bedrag wordt in twee delen in een schooljaar geïncasseerd, namelijk in december en in mei. Ouders geven hiervoor een machtiging per automatische incasso af.

Gedragsregels
De normale gedragsregels voor de school gelden ook voor het overblijven. Kinderen die onder toezicht van school overblijven verlaten het schoolterrein niet.

Wanneer een leerling zich bij herhaling niet aan de regels houdt, wordt er door de directie contact gezocht met de ouders om te komen tot een oplossing om de overblijf goed te laten verlopen.

Tenslotte
De NBS doet al het mogelijke om het overblijven op school voor de kinderen zo soepel en prettig mogelijk te doen verlopen. Bij vragen, opmerkingen of kanttekeningen kan altijd contact worden opgenomen met Lianne van Olmen via info@nbsbaarn.nl.
Wilt u helpen bij de overblijf, dan kunt u contact opnemen met de overblijfcoödinator via tso@nbsbaarn.nl.