Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Ons Onderwijs

Ons onderwijs is traditioneel maar niet ouderwets.

Wat vinden we belangrijk?
De Nieuwe Baarnsche School (NBS) is een reguliere basisschool, in die zin dat het niet één bepaalde pedagogische stroming aanhangt (Dalton, Montessori, Jenaplan, etc.). Bij de NBS staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

Zelfstandig, zelf verantwoordelijk en kritisch
Binnen het onderwijs creëren we bewust situaties waarin uw kind zijn zelfstandigheid kan vergroten en waarbij het eigen verantwoordelijkheid krijgt. We willen dat onze leerlingen taakbewust worden en stimuleren hen zo veel mogelijk in netheid, nauwkeurigheid en concentratie.

Gezamenlijke taak van ouders en leerkrachten
Wij zijn als school erg blij met ouders die, op wat voor manier dan ook, willen participeren: luizenmoeders, leesvaders, overblijfhulpen, klassenouders, etc.. Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen namelijk ten goede komen, zorgt daarnaast voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school én stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders.

Harmonische ontwikkeling van het jonge kind
De vorming op de NBS richt zich niet eenzijdig op de intellectuele ontwikkeling. Er wordt ook veel aandacht besteed aan:
Lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling;
Creatieve, expressieve, esthetische en culturele ontplooiing;
Verschillende levensbeschouwingen in de wereld. 

Mogelijkheden voor individualiserend onderwijs
De NBS wil tegemoet komen aan de individuele verschillen tussen kinderen. Dat doen we bijvoorbeeld door:
Versnelling en vertraging van leerprogramma’s voor individuele leerlingen;
Mogelijkheden te bieden tot verrijking en verdieping van de leerstof;
Goed klassenmanagement waarbij de leerkrachten zelfstandig werken bevorderen en zoveel mogelijk tijd creëren voor de hulp aan individuele kinderen.