Nieuwe Baarnsche School

Kennismaking

Ieder jaar organiseren wij een kennismakingsmiddag voor ouders waarvan hun kind is geplaatst, op de wachtlijst staat of waarvan het kind nog geboren moet worden. Deze middag informeren wij u over onze school en geven wij u ook een rondleiding.

We hebben drie middagen gepland. Deze middag ontvangen we u op school. Mocht het in verband met Corona niet mogelijk zijn om u op school te mogen ontvangen, dan zal de kennismakingsmiddag online worden gegeven. Opgeven kan via info@nbsbaarn.nl. Wilt u erbij vermelden met hoeveel personen u komt? We hanteren een maximaal aantal.

De data zijn:
woensdag 13 oktober van 13.30 tot 15.00 uur (VOL)
woensdag 26 januari van 13.30 tot 15.00 uur
woensdag 11 mei van 13.30 tot 15.00 uur

H
eeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Lianne van Olmen via 035-54 223 15.