Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Kennismaking

Ieder jaar organiseren wij een kennismakingsmiddag voor ouders waarvan hun kind een plek heeft toegewezen, op de wachtlijst staat of waarvan het kind nog geboren moet worden. Deze middag informeren wij u over onze school en geven wij u ook een rondleiding.

Voor schooljaar 2023-2024 hebben we de volgende data gepland, de kennismaking start om 13.00 uur en eindigt rond 14.30 uur.
– woensdag 17 januari 2024
– woensdag 15 mei 2024
Opgeven kan via info@nbsbaarn.nl. Wilt u erbij vermelden met hoeveel personen u komt? We hanteren een maximaal aantal.

H
eeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Lianne van Olmen via 035-54 223 15.