Nieuwe Baarnsche School

Kennismaking

Ieder jaar organiseren wij een kennismakingsmiddag voor ouders waarvan hun kind is geplaatst, op de wachtlijst staat of waarvan het kind nog geboren moet worden. Deze middag informeren wij u over onze school en geven wij u ook een rondleiding.

We hebben een aantal middagen gepland. Deze middag ontvangen we u op school. Mocht het in verband met Corona niet mogelijk zijn om u op school te mogen ontvangen, dan zal de kennismakingsmiddag online worden gegeven. Opgeven kan via info@nbsbaarn.nl. Wilt u erbij vermelden met hoeveel personen u komt? We hanteren een maximaal aantal.

De data zijn:

woensdag 11 januari van 13.00 tot 14.30 uur
woensdag 10 mei van 13.00 tot 14.30 uur

H
eeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Lianne van Olmen via 035-54 223 15.