Nieuwe Baarnsche School

Kennismaking

Ieder jaar organiseren wij een kennismakingsmiddag voor ouders waarvan hun kind is geplaatst, op de wachtlijst staat of waarvan het kind nog geboren moet worden. Deze middag informeren wij u over onze school en geven wij u ook een rondleiding.

In verband met de maatregelen rondom Corona zal de kennismakingsmiddag anders worden ingedeeld. We organiseren in februari een online bijeenkomst en in april proberen we een aantal ouders in de school te ontvangen. Wilt u weten wanneer er een kennismakingsmiddag en of hier nog plek voor is, mailt u dan naar Lianne van Olmen, info@nbsbaarn.nl 

Mocht u op een ander moment een rondleiding willen hebben of meer informatie willen, neemt u dan contact op met Lianne van Olmen via 035-54 223 15.