Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Leerlab

Het Leerlab is een interne peergroup voor (hoog)begaafde kinderen. Het heeft als doel (hoog)begaafde kinderen met elkaar in contact te brengen en hen te laten werken aan verrijkende opdrachten op projectbasis.

Het Leerlab stemt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de behoefte van het individuele kind in een kleine lesgroep. Van toegevoegde waarde is de extra aandacht die de gespecialiseerde leerkracht kan geven aan deze leerlingen.

Plaatsing in het Leerlab

Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen toegelaten worden als uit de individuele screening van ‘Hoogbegaafdheid In-Zicht’ blijkt dat een kind voldoet aan de voorwaarden om tot (hoog)begaafde prestaties te kunnen komen én uit een IQ onderzoek blijkt dat een kind over een IQ van 130 of hoger beschikt (Rakit-2, WPPSI of WISC-V).

De kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 worden geplaatst op basis van een 50% of hogere score op de Quickscan van ‘Hoogbegaafdheid In- Zicht’. Deze Quickscan wordt door de groepsleerkrachten ingevuld.