Skip to main content
Nieuwe Baarnsche School

Pestprotocol

Als er gepest wordt in de klas, hopen wij dat de leerlingen dit melden bij de leerkracht. Het herkennen van signalen is namelijk best lastig. Bovendien gebeurt pesten vaak buiten de muren van het klaslokaal.

Het is belangrijk dat de kinderen weten wat ze moeten doen als er gepest wordt en dat zij over de drempel durven te stappen om te vertellen wat er zich afspeelt in de klas.

Niet alleen tijdens de week tegen Pesten is de werkgroep Sociale Veiligheid actief bezig met dit onderwerp. Gedurende het gehele schooljaar worden initiatieven in gang gezet om er voor te zorgen dat de aanpak tegen pesten onder de aandacht blijft bij alle leerkrachten en andere medewerkers binnen onze school. De anti-pest coördinator is Desiree Nieuwland.

Vanuit de werkgroep bieden wij u hier het pestprotocol aan.