Algemeen

Zijn de kinderen op de NBS gelukkig?
Ja, dat zijn ze. Zie tevredenheidspeiling die elke drie jaar wordt afgenomen bij de leerlingen.

 

Hoe evalueert de directie van de NBS het functioneren van de leraren?
Door middel van een gesprekkencyclus en observaties.

 

Er werd aangegeven dat de RT niet bekostigd wordt uit de ouderbijdrage, maar uit overheidsmiddelen. Niet alle scholen hebben RT, maar krijgen ook overheidsgeld. Hoe kan het dan dat niet alle scholen dit hebben en wij wel? Dezelfde vraag geldt eigenlijk ook voor het Leerlab.
Doordat de school een weloverwogen financieel beleid voert met keuzes die er vooral opgericht zijn om de leerlingen maximale ondersteuning te geven, zijn wij in staat de RT te bekostigen vanuit de overheidsbijdrage. Voordeel is dat wij niet verbonden zijn aan een stichting met meerdere scholen, waardoor wij relatief weinig overheadkosten hebben.
Dit blijkt ook uit de benchmarkcijfers van ons administratiekantoor. Wij kunnen niet aangeven welke keuzes er door andere scholen worden gemaakt en wat daarvoor hun beweegredenen zijn.

 

Wanneer wordt het Leerlab ook in andere klassen doorgevoerd?
Het Leerlab wordt niet in andere klassen doorgevoerd. Werkwijzen die in het Leerlab succesvol zijn en die toepasbaar zijn in de reguliere groep, gaan we toepassen. Gedurende de komende periode implementeren we die werkwijzen in het reguliere aanbod van de klas.