Dyslexie / dyscalculie

Wat is het traject van de NBS om vast te stellen of een kind dyslexie of dyscalculie heeft? Hoe gaat de voorlichting hierover aan ouders?
De NBS kan/mag zelf geen diagnose stellen. Dyslexie/dyscalculie wordt vastgesteld door psychologen en orthopedagogen met een erkende bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek. Leerkrachten (en leesspecialisten/rekenspecialisten) op school spelen echter een belangrijke rol in de onderkenning. Zij kunnen aanhoudende achterstanden op lees-/, spelling- en rekengebied waarnemen door regelmatig genormeerde toetsen af te nemen, te observeren en de begeleiding die de leerling tussen de toetsen krijgt vorm te geven en te evalueren. Zodoende wordt een leerling dossier opgebouwd, waarmee toegang tot (vergoede) dyslexiezorg mogelijk gemaakt wordt. Voor dyscalculie is (nog) geen vergoede zorg beschikbaar. De NSB geeft individuele voorlichting aan ouders van leerlingen die mogelijk dyslexie of dyscalculie hebben.

Onder ‘Waarom NBS’ -> ‘Speciale zorg’, vindt u een verwijzing naar de uitleg over Dyslexie of klik hier.¬†