Samenwerkingsverband de Eem (SWV) / Extern

SWV -> wat voor een bovenregionale ontwikkeling wordt er geboden op het gebied van Hoogbegaafdheid of wat kan er worden toegevoegd aan het Leerlab?
Bovenregionaal staat de ontwikkeling van het werken met hoogbegaafde leerlingen nog in de kinderschoenen. We participeren in de werkgroep van het Samenwerkingsverband en waar mogelijk nemen we nieuwe input mee naar ons eigen Leerlab.

 

Wanneer wordt externe begeleiding ingeroepen, bijvoorbeeld via de SWV?
Zodra er bij de school handelingsverlegenheid ontstaat, dan wordt er met ouders afgestemd welke mogelijkheden tot externe begeleiding er zijn. Als er begeleiding vanuit het SWV nodig is, in algemene zin is dat als er sprake is van complexe meervoudige problematiek, dan wordt dat via school opgestart.