Emotionele Ontwikkeling en talenten

Hoe zorgt de NBS ervoor dat ieder kind zijn talenten ontwikkelt/ontplooit en boven zichzelf kan uitstijgen?
Ook in de reguliere groep zorgen we ervoor dat een kind zijn/haar talenten kan ontwikkelen, passend bij zijn of haar onderwijsbehoeften. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of de werkwijzen die gebruikt worden in het Leerlab ook toepasbaar zijn in de reguliere groepen.

 

Hebben kinderen last van faalangst/weinig zelfvertrouwen? Hoe wordt hiermee omgegaan?
Natuurlijk zijn er kinderen die minder zelfvertrouwen of faalangst hebben. Vanuit onze eigen observaties hebben wij echter geen signalen dat dit op de NBS bovengemiddeld voorkomt. De kinderen die gesignaleerd worden als faalangstig, worden ook geholpen. Hetzij in de basisgroep, hetzij individueel in de RT of door de leerkracht van het Leerlab in een individueel traject.

 

Waarom is er geen/weinig bekend aanbod in faalangst training? Rots- en Watertraining?
We zijn dit jaar voor het eerst gestart met een Rots- en watertraining, omdat we daarvoor extra uren hebben ontvangen vanuit het Samenwerkingsverband de Eem. Mocht het zo zijn dat deze training een zinvolle aanvulling is op ons onderwijsaanbod, dan zullen we zeker overwegen om dit te continueren.

 

Sommige kinderen kunnen gefrustreerd raken als ze iets moeilijk vinden terwijl alles normaal makkelijk is. Andersom kan dit natuurlijk ook spelen. Hoe gaat school daar mee om?
Als in de basisgroep een leerling die, om wat voor reden dan ook, een tegenvallend resultaat haalt op een toets en als dit structureel is en tot frustratie leidt, dan zal de betreffende leerling in eerste instantie zorg ontvangen van de groepsleerkracht en als dat niet voldoende oplevert is er een mogelijkheid tot RT.
Bij leerlingen in het Leerlab hebben we met regelmaat te maken dat leerlingen niet in staat zijn om leerstrategieƫn toe te passen of uitdagingen uit de weg gaan. Dit vraagt een specifieke aanpak waarbij er soms bewust voor wordt gekozen om zogenaamde wringmomenten te creƫren.