Bekostiging

Waarom hebben sommige scholen geen RT en Leerlab en de NBS wel?
Scholen kunnen daar zelf beleidsbeslissingen in nemen. Op de NBS worden zowel de RT als het Leerlab uit de reguliere overheidsinkomsten bekostigd. Andere functies worden juist uit de ouderbijdrage bekostigd. Daar mag iedere school een keuze in maken. Ook helpt dat de NBS (als zelfstandige school) een relatief grote school met een stabiel leerlingaantal.