Verrijkings- en Basisgroep

Wat gebeurt er met de ontwikkeling van de basisgroep van kinderen?
De leerlingen in de basisgroep krijgen onderwijs dat tegemoetkomt aan hun specifieke onderwijsbehoefte. De NBS staat voor hoogwaardig onderwijs voor alle kinderen, door de inzet van gemotiveerde en deskundige groepsleerkrachten in de groepen (zie Inspectierapport). De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs is van een relatief hoog niveau voor alle leerlingen.

 

Hoe motiveer je kinderen die ook meestal in de verrijkingsgroep zitten, maar niet in aanmerking komen voor het Leerlab?
Door de leerstof te compacten en te verrijken en daarnaast het aanbieden van een pluslijn. Ook is er ondersteuning vanuit het Leerlab en zijn er diverse scenario’s mogelijk afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

 

Wat is leidend bij keuze voor verrijking? Hoe kan de communicatie goed worden geborgd met betrekking tot het Leerlab en/of verrijking?
Een kind krijgt verrijking als uit de resultaten en de observaties van de leerkracht daar aanleiding toe geeft. Als er sprake is van verrijking of toelating tot het Leerlab, is er altijd afstemming met de ouders/verzorgers.