Route en verkeer

Routing
Voor de NBS aan de Vondellaan/Stationsweg is inmiddels de routing al aardig ingeslepen. Hieronder een omschrijving van routes en gebruiken. Wanneer het nodig blijkt zal e.e.a. worden aangepast.

 

Naar school toe
Gezien de beperkte parkeergelegenheid en de wens om de overlast voor de omwonenden zoveel als mogelijk te beperken, verzoeken wij ouders en leerlingen, indien mogelijk, met de fiets of lopend naar school te komen. Onderstaand de routing en afspraken voor de komst per auto en fiets.

 

Met de fiets
Fietsers kunnen gebruik maken van 2 ingangen naar het plein: de ingang aan de Vondellaan  en de ingang aan de Stationsweg. Voor de leerlingen is er ruim gelegenheid voor het overdekt stallen van de fietsen achter op het schoolplein, aan de kant van het spoor. Let op: op het schoolplein mag niet worden gefietst! Bij aankomst op het plein afstappen en met de fiets aan de hand richting de fietsenrekken lopen.

Ouder(s)/verzorger(s) parkeren hun (bak)fietsen ook op het plein en buiten het plein op de stoep, zolang dit de doorgang niet belemmerd. De ingangen van het plein dienen te allen tijde vrij te worden gelaten!

 

Met de auto

Kiss & Ride (K&R)
Let op, dit geldt alleen in de ochtenden tussen 8.10 uur en 8.30 uur.

Er zijn 2 K&R gelegenheden: een aantal plekken aan de Vondellaan en aan aantal plekken op het Stationsplein. Deze K&R plekken zijn, tussen 8.10 en 8.30 uur, uitsluitend bedoeld om uw kind(eren) uit te laten stappen en niet om kort te parkeren en als ouder/verzorger mee te lopen de school in!

K&R Vondellaan: laat de kinderen uitstappen aan de kant van de stoep. Als de K&R plekken bezet zijn, niet wachten, maar doorrijden: ter hoogte van de K&R geldt een stopverbod omdat er fietsstroken zijn aan weerskanten. Stoppen brengt de fietsende kinderen in gevaar.

K&R Stationsplein: na het uitstappen lopen de kinderen over het “NBS laantje” naar de oversteekplaats op de Stationsweg.  Wij adviseren, voor de veiligheid van uw kind, om uw kind niet alleen te laten lopen maar te wachten tot er meerdere kinderen worden afgezet. Ook hier i.v.m. de veiligheid niet stoppen en wachten als er geen plek is, maar doorrijden.

De K&R plekken op de Vondellaan mogen de rest van de dag als reguliere parkeerplek gebruikt worden.

 

Parkeren rond de school
Er zijn verschillende parkeerplaatsen rond de school.

  1. Parkeerterrein bij Restaurant De Generaal. Dit parkeerterrein is alleen goed te gebruiken vanuit de richting Hilversum.
  2. Parkeren aan het Stationsplein. Bij het Stationsplein zijn er meerdere plaatsen voor kort parkeren. Daarna kan er (via het “ NBS laantje”) gelopen worden naar de oversteekplaats aan de Stationsweg of gebruik gemaakt worden van het zebrapad.
  3. Parkeren in de omgeving van de Vondellaan
  4. Parkeren in de omgeving van het Stationsplein
  5. Parkeren in de parkeervakken aan de Prins Hendriklaan

Wij vragen alle ouder(s)/verzorger(s) met nadruk alleen te parkeren op plekken die daarvoor bedoeld zijn zodat de buurt geen overlast ondervindt van niet goed geparkeerde auto’s.

 

De school in
Op het terrein zijn er twee ingangen: aan de Vondellaan en aan de Stationsweg.

De ingang aan de Vondellaan is met name bedoeld voor de kinderen van groep 1 en 2 (en hun broertjes of zusjes uit de hogere groepen) en voor de kinderen die komen vanuit de Vondellaan en de Nicolaas Beetslaan.

De ingang aan de Stationsweg is met name bedoeld voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 die komen vanaf de Stationsweg, Prins Hendriklaan, Stationsplein en de Lt. Generaal van Heutszlaan.

De school kent  4 ingangen:
1.de hoofdingang
2.de “bovenbouw” ingang naast de hoofdingang
3.de kleuteringang bij de Vondellaan
4.de ingang op het plein ter hoogte van de tafeltennistafel

 

De school uit
Kinderen uit de groepen 1 en 2 komen met de leerkracht naar buiten door de uitgang aan de Vondellaan. Kinderen uit de groepen 3 en hoger komen naar buiten door de uitgang aan de Stationsweg. Als kinderen uit zowel groep 1/2 als uit hogere groepen opgehaalde worden, dan kunnen de oudere kinderen via het schoolplein langs de spoorzijde of via het schoolgebouw naar de kleuteruitgang komen. Niet via de stoep of het fietspad!

 

BSO
Veel kinderen maken gebruik van de BSO in het schoolgebouw. Deze kinderen gaan aan het einde van de schooldag door het gebouw naar de BSO lokalen. U kunt uw kinderen ophalen van de BSO ophalen door gebruik te maken van de speciale BSO ingang aan de Vondellaan-zijde.

Kinderen die naar een andere BSO gaan, worden aan het eind van de schooldag opgehaald aan de Vondellaan.

Verkeersbrigadiers
Op 11 momenten in de week zijn er verkeersbrigadiers die de oversteek op de Stationsweg begeleiden: alle ochtenden tussen 8.10 en 8.30, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 15.15 uur, woensdag van 12.30 tot 12.45 uur en vrijdag van 12.00 tot 12.20 uur. Op deze tijden zijn er telkens 2 verkeersbrigadiers actief. Dit kunnen ouder(s)/verzorger(s)zijn of medewerkers van de NBS.

De verkeersbrigadiers zijn allen opgeleid door de wijkagent en daarmee bevoegd. Bij het oversteken moeten kinderen en ouder(s)/verzorger(s) te allen tijde de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers opvolgen.

Het spreekt voor zich dat de verkeerssituatie rondom de school valt of staat met de manier waarop ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hier mee om gaan. Wij verzoeken u dan ook met klem u aan alle verkeers- en gedragsregels te houden en elkaar en ons hier op aan te spreken. Voor input en reacties over alle logistiek rond de NBS kunt u terecht bij de verkeersouders Patricia Hofstede en Monique den Hertog en bij Jaapjan Eringa (jeringa@nbsbaarn.nl).