Groep 6B

OvdB_©_NBS_Portretten_2017
Leerkracht: Dennis Berendsen

een schooldag in groep 6

Iedere morgen starten we met stillezen, in deze tijd worden ook fouten verbeterd of nog eens samen besproken. Na het stillezen gaan we meestal rekenen, gevolgd door spelling, taal en begrijpend lezen. De kinderen werken voor een deel zelfstandig aan hun taak en kijken het werk zelf na. In de ochtend hebben we ook een kwartier pauze afhankelijk van het tijdstip eten we voor of na de pauze ons hapje, intussen wordt er voorgelezen.

 

De overblijf: Over het algemeen blijven er veel kinderen over. Eerst wordt er in de klas bij de eigen leerkracht gegeten, intussen kijken de kinderen naar overblijftv (klokhuis), hierna gaan de kinderen naar buiten.

 

In de middag staat vaak een les van Naut, Brandaan, Meander, verkeer of Engels op het programma. De dag wordt geregeld afgesloten met iets gezelligs.

 

De kinderen hebben twee keer in de week gym, één keer in de week muziek en tekenen en  om de week drama of handvaardigheid. Verder hebben de kinderen in groep 6 een boekenbeurt, spreekbeurt en wordt er een werkstuk gemaakt. We gaan met de klas twee keer per jaar naar de natuurtuin bij de groene inval (najaar en voorjaar). Alle zesdegroepers uit Baarn krijgen in het voorjaar twee zomerbloeiers mee naar huis om thuis te verzorgen. Vlak voor de zomer is er een tentoonstelling waarbij alle plantjes bewonderd kunnen worden en er wordt een winnaars bekend gemaakt.

de vakken

Rekenen

 

 • Schrijven en uitspreken van  getallen
 • Allerlei berekeningen met getallen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen)
 • Meten tijd en geld
 • Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen
 • Tabellen en grafieken
 • Verhaaltjessommen

 

Taal

 

 • Woordenschat
 • Spreekvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Stelopdrachten
 • Taalbeschouwing  (opbouw van woorden en zinnen)
 • Lekker lezen (kennismaken van verschillende teksten)

 

Spelling

 

 • Aanbieden en het inslijpen van de regels en het kunnen toepassen
 • Veel oefenen met woorden uit dezelfde categorie
 • Spelling van de werkwoorden vooral tegenwoordige tijd
 • Aardrijkskunde (Meander) en Topografie (Nederland)

 

Overige vakken

 

 • Biologie (Naut)
 • Geschiedenis ( Brandaan)
 • Begrijpend lezen (Goed gelezen en Nieuwsbegrip)
 • Technisch lezen (Goed gelezen)
 • Schrijven (Schrijfstijl)
 • Leefstijl (in combinatie met drama)
 • Verkeer (Klaar over!)
 • Engels (Take it Easy)
 • Gym dinsdag (juf Anne Marie)en vrijdag (juf Anneke)
 • Muziek (meester Majel)
 • Computers (2x per week)
 • Handvaardigheid (juf Dawn)
 • Tekenen
wat maakt lesgeven in groep 6 zo leuk

Alle groepen hebben iets leuks, maar bovenbouwers zijn enorm leergierig en slaan een enorme brug naar zelfstandigheid en bewustwording. Ze beginnen een eigen mening te krijgen (kan natuurlijk ook heel lastig zijn…). Je kunt ze steeds meer uitdagen door na te denken over en mee te praten met.

leuke anekdote

Tijdens een les komt het woord “gastarbeider” uit Griekenland, Italië en Spanje aan de orde. En dat ze hun eetgewoontes meenamen naar Nederland. Ik vertelde dat ik als klein meisje nog nooit pasta had gegeten. Een jongen uit de groep vroeg verbaasd: “Maar juf, wat aten jullie dan?”