Groep 1C

OvdB_©_NBS_Portretten_2017
Leerkracht: Monica van der Veen

vakken

In groep 1 is er veel aandacht voor het sociaal/emotionele aspect: met elkaar omgaan, elkaar helpen, ruzie oplossen, samen spelen, samen werken, zelfredzaamheid, etc. Het is van groot belang dat de kinderen zich veilig voelen en dat de school, hun klas, de medeleerlingen en de juf vertrouwd voelen. Veilig en vertrouwd voelen zijn de basisvoorwaarden om tot leren te komen. De activiteiten (vakken) die aan bod komen zijn o.a.: kring, spelen (binnen en buiten), werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsonderwijs, muziek, wereldoriëntatie, activiteiten op motorisch , taal- en rekengebied.

een schooldag

De ochtend begint met de kring waarin vertellen, voorlezen, taal- en rekenactiviteiten, instructie, e.d. voor kunnen komen, maar waarin altijd de aanwezigheid van de kinderen wordt gecontroleerd en de dag wordt doorgenomen (welke dag is het vandaag, wat is er bijzonder vandaag en wat gaan we vandaag doen). Na de kring gaan de kinderen aan het werk met ontwikkelingsmateriaal, in de poppen- en bouwhoek, met het verfbord en krijtbord of met een plak- en knipwerkje rond het thema van dat moment. Vervolgens wordt er gegeten en gedronken en gaan we buitenspelen.

Na de lunch start de middag met de kring en daarna kiezen de kinderen zelf het werkje dat ze willen doen. Als de werkjes weer zijn opgeruimd wordt er buiten gespeeld. Door de week heen zijn er ook nog activiteiten op vaste tijden zoals muziek van meneer Majel, gym, en spel en bewegen in de speelzaal.

feestjes

Groep 1 kent naast de feesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen en de juffenverjaardag ook het herfstfeest. Hierbij zijn alle kinderen en juffen als kabouters verkleed en beleven ze avonturen in het bos. Voor de krokusvakantie wordt het voorjaarsfeest gehouden, met elke keer een andere invulling. Aan het eind van het jaar wordt een spetterend eindfeest gehouden met steeds weer een ander thema. In groep 1 werken we niet met methoden, maar met thema’s.

wat maakt lesgeven in deze groep leuk

Jongste kleuters zijn nog zo puur en spontaan. Als leerkracht ben je echt nog heel belangrijk en word je ‘s morgens door de kinderen met zoveel enthousiasme begroet dat het lijkt alsof ze je in geen tijden meer gezien hebben. Met jongste kleuters is geen dag hetzelfde. Ze leven bij de dag, zeggen wat er in hun opkomt en reageren zonder remmingen.

Jonge kinderen zitten vol energie, ze geven je energie, ze zijn origineel en eerlijk. Hun aanwezig zijn doet je inleven in hun wereld, met ze mee leven en met ze meedoen. Ga je om met jonge kinderen dan krijg je vaak een spiegel voor gehouden. Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs en dat is boeiend om te zien. Je biedt werkjes en technieken aan, daar lijkt soms in eerste instantie niet veel mee gedaan te worden en dan opeens wordt het opgepakt en is het voor juf hollen om de zin, de werklust en het kunnen, bij te houden en te blijven voeden.  Kortom: in groep 1 is geen dag hetzelfde en is het iedere dag genieten!

leuke anekdote

Elke dag zijn er gebeurtenissen, voorvallen en opmerkingen die minstens een glimlach waard zijn, maar die je vaak hartelijk doen lachen. Dat varieert van creatief gebruik van woorden, de manier waarop iets gezegd wordt, een vraag vol verwondering of bijvoorbeeld het verhaal hoe papa de container buiten zette tot een praktische oplossing van een probleem.