levensbeschouwend onderwijs

Levensbeschouwend onderwijs is onderwijs dat zorgt voor een bewustwording bij de leerlingen van de levensbeschouwelijke oriĆ«ntatie van zichzelf en die van anderen. Dit betekent dat de school zich niet alleen richt op een aantal godsdienstige stromingen, maar dat het breder getrokken wordt. Er wordt ook gekeken wordt naar sociale -, emotionele – en maatschappelijke belevingen van de ander.

 

Levensbeschouwelijk onderwijs geeft een beeld van waar de school voor staat en wat de school wil uitdragen. Op de NBS geven we onderwijs vanuit een neutraal karakter, waarbij wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke stromingen. Onze maatschappij heeft echter wel een basis op een christelijke grondslag; zo hebben wij vele vrije dagen gebaseerd op christelijke feesten.

 

Voor het opbouwen van een levensbeschouwing is een breed aanbod nodig van kennis over de verschillende geloven, de overeenkomsten, verschillen, gewoontes, feesten e.d. In de groepen 1 t/m 5 wordt geen structurele aandacht besteed aan wereldgodsdiensten en/of maatschappelijke stromingen. De nadruk ligt in deze groepen op de primaire vaardigheden taal en rekenen.

 

Vanaf groep 6 wordt structureel aandacht besteed aan de wereldgodsdiensten en de diverse maatschappelijke stromingen zoals socialisme, liberalisme, feminisme, etc.. Ook is er structurele aandacht voor maatschappelijk ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de multiculturele samenleving.