Geschiedenis

De Nieuwe Baarnse School heeft inmiddels meer dan 100 jaar geschiedenis gemaakt. Dat maakt dat de NBS een school is met traditie, met een echt eigen karakter. Het huidige decennium heeft de NBS, evenals alle andere scholen, te maken met veel ( ook van overheidswege opgelegde) veranderingen.

 

Het onderwijs vernieuwt en zal blijven vernieuwen, het karakter van de school blijft echter in stand en de NBS ziet vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

 

In 1908 besloten de ouders van vijf kinderen om voortaan een eigen vorm van onderwijs mogelijk te maken. Op 7 september dat jaar begon mejuffrouw A.D.C. van Rossem een eerste klasje in de villa van de familie Wilkens aan de Amalialaan te Baarn. Het klasje bestond uit 7 leerlingen. Dit particulier initiatief sloeg enorm aan.

 

In de winter van 1910/1911 werd de Naamloze Vennootschap “De Nieuwe Baarnsche School” opgericht. En in september 1911 betrok juffrouw Van Rossem het nieuwe gebouw met 40 leerlingen verdeeld in drie klassen en een fr√∂belklasje. Tijdens de economische crisis van de dertiger jaren van de vorige eeuw daalde het aantal leerlingen sterk. De N.V. Nieuwe Baarnsche School werd geliquideerd. Men richtte de Vereniging “Nieuwe Baarnse School” op. Vanaf die tijd werd de school door het Rijk gesubsidieerd.

NBS in 1911

De NBS in 1911

Het Adoptiemonument
Dit is het monument ter nagedachtenis aan de gebroeders Van Hamel. Het standbeeld stelt Lodo van Hamel voor. Hij werd tijdens de tweede wereldoorlog gefusilleerd. Zijn broer Gerard kwam door uitputting om het leven. De NBS heeft dit monument geadopteerd. Jaarlijks in juni leggen kinderen tijdens een plechtige bijeenkomst bloemen bij dit monument.

 

Het monument -aanvankelijk in hun tuin geplaatst door de ouders van Gerard en Lodo- is te zien aan de Gerrit van der Veenlaan in Baarn.

Adoptie monument NBS

Het adoptiemonument