identiteit

algemeen bijzonder
De NBS is een algemeen bijzondere school. Dit wil zeggen dat het bevoegd gezag wordtuitgeoefend door de ouders en niet door de overheid. De NBS onderscheidt zich van andere bijzondere scholen omdat er geen onderwijs gegeven wordt op basis van een godsdienstige en/of dogmatische grondslag.

 

Wij gaan uit van gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke- en maatschappelijke stromingen. Respect voor de opvattingen van anderen is hierbij een sleutelbegrip.