leerkrachten

Op de Nieuwe Baarnse School (NBS) werken naast de groepsleerkrachten ook onderwijsassistenten, Remedial Teachers, Intern Begeleiders en andere leerkrachten die binnen of buiten de klas meewerken aan het verzorgen van kwalitatief en passend onderwijs. De NBS heeft gelukkig voldoende beschikking over RT’ers, vakleerkrachten en onderwijsassistenten. Dat is lang niet op alle scholen zo namelijk.

 

Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten van de NBS zijn vaak zeer ervaren mensen die vol toewijding en betrokkenheid de leerlingen in hun groep een jaar lang begeleiden bij hun leerproces. Veelal werken zij in duo’s. Doordat de duo’s goed op elkaar zijn afgestemd en goed overdragen, is dit een prima werkwijze. Bovendien kunnen de leerlingen zo profiteren van de aanvullende kwaliteiten van beide duo-leerkrachten.

 

Bouwcoördinatoren
De school is verdeeld in een onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3 tot en met 5) en bovenbouw (groep 6 tot en met 8). Per bouw is er een coördinator die alle organisatorische en personele zaken regelt. Dat is op een wat grotere school als de NBS handig omdat dat de lijnen kort houdt en de leidinggevenden heel direct betrokken zijn bij alle medewerkers. En dat zorgt er weer voor dat de leerkrachten en leerlingen in een school met een goede organisatie werken.

 

Directie
Net als andere scholen heeft ook de NBS uiteraard een directie. In dit geval een tweekoppige directie die al jaren naar volle tevredenheid samenwerken.

 • Drs. Henk van Droffelaar: RDO Directeur/bestuurder
 • Jaapjan Eringa: Adjunct directeur

 

Vakleerkrachten
De NBS heeft voor de vakken Gym, Handvaardigheid, Drama en Muziek aparte vakleerkrachten in dienst. Dit zijn leerkrachten die een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd op het desbetreffende vakgebied. Hierdoor zijn zij extra goed in staat om kwalitatief hoogstaande vaklessen te geven waar wij als school trots op mogen zijn. Alle klassen krijgen deze vaklessen wekelijks aangeboden. En bij de leerlingen zijn deze vaak favoriet!

 • Anne-Marie de Jong: Gymnastiek
 • Dawn Coumou: Handvaardigheid
 • Holger de Nooij: Drama
 • Majel Lustenhouwer: Muziek

 

Intern begeleiders
Elke leerkracht krijgt wel te maken met kinderen die extra hulp nodig hebben, of juist meer uitdagingen zoeken. Deze kinderen worden dan begeleid door een Intern Begeleider (IB-er). De IB-er beschikt over voldoende materiaal en kennis om een goed beeld van de kinderen te krijgen. Zij helpt de leerkracht om in kaart te brengen wat er aan een kind aangeboden moet worden in de groep. Ze zoekt naar oplossingen, belt eventueel met instanties en steunt de leerkracht. De leerkracht zal wel zelf de begeleiding van het kind op zich nemen en maakt dus zelf plannen die ze dan ook uitvoert.

 • Onderbouw : Danielle Bitter
 • Bovenbouw : Drs. Désirée Nieuwland

Remedial teachers
Kinderen die op een bepaald gebied extra aandacht nodig hebben worden begeleid door een Remedial Teacher (RT-er). Remedial teaching is onderverdeeld in verschillende groepen: motoriek, taal- en rekenbegrip en sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms gebeurt de begeleiding individueel en soms in kleinere groepjes. Nooit grote groepen. RT is ook geen straf, maar moet een stimulans zijn. De RT-er neemt deze kinderen dan apart en bied hun een aantal weken extra hulp aan, aan de hand van handelingsplannen. Na deze begeleiding zou een kind weer mee moeten kunnen draaien in de groep.

 • Margaret Doppenberg
 • Ingrid Camper

 

Onderwijsassistentes
Onderwijsassistenten assisteren een groepsleerkracht in de klas. Met gemiddeld 29 kinderen in de groep is het voor een leerkracht best een hele uitdaging om voldoende tijd en aandacht te geven aan ieder kind. En bijna ieder kind heeft wel eens hulp nodig bij een bepaald vak of onderwerp. Dit is waar een onderwijsassistent inspringt en werkzaamheden uitvoert die gericht zijn op het ondersteunen van de leerkracht bij het werken met kinderen.

 

Ook helpt een onderwijsassistent met allerlei dingen die indirect met lesgeven hebben te maken, zoals lesmateriaal voor tekenen en handenarbeid klaarzetten, computers opstarten, kinderen helpen om het lokaal in te richten of op te ruimen, aan- en uitkleden bij gymlessen in de onderbouw, etc.. Voor leerkrachten is het werken met een onderwijsassistent in de klas echt een luxe.

 • Linda Kappen
 • Laurine Wolfis

 

Niet-onderwijzend personeel
Ons onderwijzend personeel zou zijn werk niet kunnen doen door de geweldige bijdrage van onze conciërge en secretaresse. Zij zijn onmisbaar op praktisch en organisatorisch vlak: pleisters plakken, reparaties uitvoeren, ouders tijdig informeren, ziekmeldingen, telefoonbeheer en nog veel meer. Leuk om te zien ook hoe gek de leerlingen op ‘meneer Laurens’ zijn. En wat fijn om om de week op vrijdag van Lianne de nieuwsbrief te ontvangen met daarin alle actuele zaken en data die je als drukke ouders vaak over het hoofd ziet.

 • Laurens de Vlieger : Conciërge
 • Lianne van Olmen : Secretaresse

 

Vervanging bij ziekte
Het kan voorkomen dat een leerkracht wegens ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden geen werkzaamheden kan verrichten. De NBS is dan aangewezen op het bestand van vaste invallers. Deze invallers zijn volledig bevoegde leerkrachten. Daarnaast werken we met een invallers-bestand, bestaande uit ouders die niet bevoegd zijn tot lesgeven, maar wel vanuit hun professie met kinderen werken. Zij vormen de 2e invallers-poule.

 

Mocht er niet onmiddellijk een vervanger voor handen zijn dan zetten we regulier personeel in bijvoorbeeld tijdens hun vak-uren. In zeer uitzonderlijke gevallen komt het voor dat er toch een groep naar huis moet worden gestuurd. Kinderen die thuis niet opgevangen kunnen worden, moeten op school blijven. Of zij mogen, met toestemming van de ouders, mee met een vriendje/vriendinnetje.

 

Nascholing
Alle groeps- en vakleerkrachten nemen regelmatig deel aan bijscholingsprogramma’s voor onderwijsgevenden. Wij werken aan verdere professionalisering van het team op basis van persoonlijke keuzes van de collega’s, het onderwijskundig beleidsplan of recente ontwikkelingen. Onderling geven we de kennis weer aan elkaar door. Binnen ieders takenpakket zijn per jaar voldoende uren en studiedagen beschikbaar voor de bevordering van de (eigen) deskundigheid.