passend onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?
Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Uitgangspunt bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Er zijn leerlingen die het beste tot hun recht komen in het reguliere onderwijs, dat biedt immers vaak de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Terwijl voor andere leerlingen het speciaal onderwijs de meeste mogelijkheden biedt. Om alle leerlingen een passende plek te bieden gaan scholen en hun besturen in een regio met elkaar samenwerken. In elke regio is een samenwerkingsverband opgericht.

SWV de Eem
Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van kind (en ouders) en school, wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft?” of “Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het beste aanmelden?”. In gesprek met de school krijgen ouders vast antwoord op deze vragen. Heeft de ouder extra informatie nodig of wil de ouder praten met iemand die meedenkt over de oplossing van het probleem, dan kunnen zij terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders. Bel of mail met vragen:

 

Tel.: +31 (033) – 760 11 91
Mail: info@swvdeeem.nl
Telefonisch spreekuur/inloop:
Maandagmiddag: 13:30 uur – 16:00 uur
Donderdagochtend: 09:00 uur – 12:00 uur
www.swvdeeem.nl