gedragscodes

We hebben op de NBS een aantal gedragscodes rondom bepaalde thema’s opgesteld. Hieronder volgen de regels per thema.

op tijd komen

Het spreekt voor zich iedereen dient op tijd op school te komen! ’s Ochtends dus voor 8.30 uur en ’s middags voor 13.00 uur.

uitnodigingen uitdelen

Op de school mogen geen uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes worden uitgedeeld.

traktaties

De traktaties die leerlingen uitdelen ivm hun verjaardag mogen geen snoep bevatten.

mobiele telefoons

Het is leerlingen verboden mobiele telefoons aan te hebben op school. Zodra dit gezien wordt moet de leerling de telefoon inleveren en kan die pas aan het eind van de dag bij de conciërge worden opgehaald.

kleding

Op het terrein van de school mag het gezicht van de leerling niet bedekt zijn. Er worden in de klaslokalen geen petjes, mutsen of andere hoofddeksels gedragen, m.u.v. vieringen of activiteiten waarbij hoofddeksels gewenst zijn. Er mag geen aanstootgevende kleding met kwetsende teksten of afschrikkende afbeeldingen worden gedragen.

skateboards

Skates zijn op het schoolplein niet toegestaan. Ook skateboards, schoenen waarin wieltjes zitten en stepjes zijn niet toegestaan op het plein en in de school.

ouders in de school

Alleen ouders van kinderen in groep 1 t/m 3 mogen het schoolgebouw in om de kinderen in de klas te brengen. In groep 3 moeten de kinderen na de herfstvakantie zelfstandig naar de klas komen.

pesten

De NBS heeft een pestprotocol.