oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep ouders die brede ondersteuning biedt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en festiviteiten. Regelmatig is er intern overleg over de op handen zijnde activiteiten waarbij zij behulpzaam is. De oudercommissie wordt voorgezeten door Vivienne Vreeswijk en Fleur Ligteringe.

Wat doet de commissie zoal? De oudercommissie zorgt onder andere voor een stand met drinken en fruit tijdens de avondvierdaagse, het bedenken, organiseren en uitvoeren van de spelletjesmiddag, het koffiecafé tijdens het open huis, organisatie van de kerstborrel voor de ouders, organisatie van de BAV Wintercup, het  kindercafé bij het heksenfeest en kabouterfeest en decoratie van de school voor de feestdagen.

De uitvoering is vastgelegd in een jaarlijks bij te stellen draaiboek en er is nauw overleg met de directeur, contactpersoon namens het team. De oudercommissie vraagt indien meer handen nodig zijn andere ouders te helpen. Bij excursies en klasgebonden activiteiten wordt regelmatig extra hulp ingeroepen.

Wil je meer weten over de oudercommissie? Stuur je vraag naar oc@nbsbaarn.nl.