Groep 3A

OvdB_©_NBS_Portretten_2017

Leerkracht: Ingrid Camper

lezen

Lezen, spellen, schrijven, bezig zijn met taal. Leerlingen uit groep 3 staan voor een grote maar ook boeiende uitdaging om die vaardigheden onder de knie te krijgen. In groep 3 wordt gewerkt met aantrekkelijke uitdagende materialen van de methode Veilig Leren Lezen. Bij deze methode worden kinderen gestimuleerd om meer te gaan oefenen met lezen en taal.

 

Het is verbazingwekkend hoe snel de kind plotseling overal om zich heen letters zien en lezen, zodra de leeslessen zijn begonnen. Gedurende het schooljaar gaat het aanvankelijk leesonderwijs over in het technisch lezen en wordt er gewerkt met Avi-niveaus. Hoewel tijdens de fase van het aanvankelijk lezen de leestechniek centraal staat, is het uiteindelijke doel van het onderwijs uiteraard het begrijpend lezen.

schrijven

Simultaan met het lezen, leren de kinderen in groep 3 ook schrijven. Dat begint met het op de goede manier vasthouden van een pen. Makkelijke letters als de ‘i’ en de ‘m’ komen het eerst aan de orde. Schrijven leren de kinderen vooral door veel te oefenen. Ze zullen vanaf nu dan ook hele schriftjes vol gaan schrijven met eerst nog bibberige, ongecontroleerde letters die gaandeweg steeds netter worden.

rekenen

Leerlingen in groep 3 leren getallen lezen en schrijven en is er veel aandacht voor spelenderwijs optellen en aftrekken met getallen tot en met 20. Een vast onderdeel is het splitsen van getallen tot 10, bijvoorbeeld 6 kun je splitsen in 4 en 2 maar ook in 1 en 5. De kinderen leren verschillende betekenissen van getallen zoals het aantal stippen op een dobbelsteen of het nummer op de kapstok. De kinderen leren ook de structuur van de telrij. Eerst met materiaal en later door te tellen met sprongen van 10, 5, 2 en 1.

een schooldag in groep 3

In de groepen 1 en 2 zijn de kinderen in een klas vaak met verschillende dingen tegelijk bezig. Terwijl het ene kind bezig is in de poppenhoek, is de ander bezig met een puzzel en bouwt de volgende een toren. In groep 3 wordt de klas meer als één groep benaderd en krijgen de kinderen vaker klassikale opdrachten, met een zelfstandige verwerking op eigen niveau.

Alle kinderen krijgen een tafeltje, waar ze een groot deel van de dag aan werken. Naast het leren wordt er in groep 3 ook nog wel gespeeld, zowel binnen als buiten. Ook zijn we dol op feestjes, zoals de verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen.

wat maakt lesgeven zo leuk

De leerlingen in groep 3 zijn heel leergierig en vinden alle leerstof nog even boeiend en interessant.

anekdote

Zodra de leerlingen ontdekken dat ze van verschillende letters een woord kunnen maken, is het leesproces gestart, met alle gevolgen van dien. Zo maken ze al snel van het woordje vis en pen een nieuwe variant dat begint met de p.