Groep 4A

OvdB_©_NBS_Portretten_2017 OvdB_©_NBS_Portretten_2017

Leerkrachten:  Laura Berger & Chantal de Schepper

een schooldag in groep 4

Bij binnenkomst wordt de leerling begroet door de juf en geven zij elkaar een hand. De dag start met een kwartier stillezen. Meestal staat daarna een rekenles op het programma. Na de rekenles volgt nog een les voor de pauze, bijvoorbeeld een taalles. In de pauze gaan de  kinderen een kwartier naar buiten en hebben ze een kwartier de tijd voor een tussendoortje en wat te drinken, terwijl de juf voorleest.

Na de pauze zijn er vaak weer twee lessen, bijvoorbeeld een spellingles en een les begrijpend lezen. Na zo’n vol ochtendprogramma is er in de middag ook ruimte voor ontspanning en creativiteit. Zoals bijvoorbeeld op de donderdagmiddag wanneer groep 4 regelmatig begint met een half uur buiten spelen. Na dat half uur liggen de schrijfschriften al klaar en wordt er een nieuwe hoofdletter aangeleerd. Zijn ze klaar met schrijven, dan kan er werk van de ochtend worden afgemaakt of er kan worden gewerkt in de map met extra opdrachten per vakgebied.

Daarna is het tijd voor een half uur muziek met meester Majel en de middag wordt afgesloten met een les  verkeer. Daarnaast doen we jaarlijks twee projecten van Kunst Centraal en twee projecten van het Natuur en Milieu Educatiecentrum net zoals alle andere groepen op de NBS.

vakken

Spelling
Het leren schrijven van zogenoemde luister-, regel- en weet-woorden.

Taal
Er wordt aandacht besteed aan woordenschat, schrijven, taalbeschouwing, luisteren en spreken.

Schrijven
Leren schrijven van alle hoofdletters en het verder inslijten van de schrijfletters.

Begrijpend lezen
Vragen beantwoorden n.a.v. een tekst, precies lezen, informatie in de tekst opzoeken en het begrijpen van de tekst.

Technisch lezen
Vlot en vloeiend leren lezen van woorden en zinnen.

Rekenen

  • getallen: tot en met 100, maken van sprongen op de getallenlijn
  • bewerkingen: sommen tot en met 100, tafels van 1 tot en met 10
  • meten, tijd en geld: meten met liniaal, lengtes in meters inschatten, temperatuur aflezen op een thermometer, analoge tijden lezen etc.

Sociaal emotionele vaardigheden
We besteden onder andere aandacht besteed aan een goede omgang met anderen, aan hoe je omgaat met conflicten, aan het geven van complimenten et cetera.

Verkeer
Leren inschatten van situaties in het verkeer als voetganger, fietser en passagier in de auto en in het openbaar vervoer.

wat maakt lesgeven in groep 4 zo leuk

Lesgeven in groep 4 is ontzettend leuk, omdat de kinderen heel enthousiast en open zijn. Ze vinden het leuk om nieuwe dingen te leren, zoals de hoofdletters en de tafels. Verder zijn de kinderen heel open in hun gesprekken en vertellen ze graag wat zij hebben meegemaakt.

Leuke anekdote

In groep 4b hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van een leerling, die ging verhuizen en we hebben twee leerlingen verwelkomd die vanuit het buitenland kwamen. Het is bijzonder om te zien, hoe de kinderen meeleven met het kind dat de school gaat verlaten en hoe enthousiast ze zijn bij de komst van nieuwe leerlingen. Iedereen wil de nieuweling helpen. Wat een warm welkom!