het bestuur

Het schoolbestuur van de NBS wordt gekozen door én uit de leden van de Vereniging  „Nieuw Baarnsche School”. Het bestuur vormt het bevoegd gezag en is de werkgever van het personeel van de NBS. De directie, die belast is met de dagelijkse leiding van de school, voert maandelijks overleg met het bestuur. De onderlinge taken van bestuur en directie zijn vastgelegd in het managementstatuut. Twee keer per jaar moet het bestuur haar verantwoording voor het gevoerde beleid afleggen tijdens ledenvergaderingen.

bestuursleden
  • Voorzitter: Marc Jellema
  • Penningmeester: Erik Kleerebezem
  • Secretaris: Janine Tjoa
 p/a Vondellaan 2, 3743 HZ Baarn
  • Personeelszaken: Barbara Stam
  • Bestuurslid: Marten Schilt
commissie van toezicht

Door de invoering, van de overheid, van de Code Goed Bestuur moet er, in aanvulling op de huidige structuur waarbij gebruik wordt van een kascommissie en ledenvergadering die décharge verleent aan het bestuur op het gevoerde beleid, een meer georganiseerd toezicht moeten worden gevoerd. De Commissie van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 

  • Armand van Wolferen
  • Jacobien Flier
  • Reinout van Riel
Finibas

Naast de Vereniging “Nieuwe Baarnsche School” is er sprake van een tweede Vereniging genaamd “Finibas”. De inkomsten uit de ouderbijdragen wordt door Finibas beheerd.

governance schematisch weergegeven

Onderstaand treft u het governance schema aan van de NBS. U kunt de PDF bekijken en / of downloaden. De PDF-icoontjes zijn doorklikbare links naar de daadwerkelijke reglementen.

Download (PDF, 35KB)