Grote Rekendag

09 Aug Grote Rekendag

Woensdag 29 juni heeft de NBS meegedaan met ‘De Grote Rekendag’ onder begeleiding van de rekenspecialisten Heidi Oldenkamp en Andrea Huls. Het was een schooldag waarin het rekenen door de hele school één hele dag centraal stond. En dan niet alleen maar sommen uit je boek, maar rekenen op een creatieve en kunstige manier! Het thema luidde: ‘Meetkunde uit de kunst in de klas’.

De groepen 1 tot en met 8 zijn de hele woensdagochtend aan de slag gegaan met uiteenlopende opdrachten. In de onderbouw gaat het bij meetkunde vooral om ervaringen op te doen met vormen en figuren, Construeren en oriënteren. Activiteiten die op de rekendag voorbij kwamen waren figuren leggen, plakken, tekenen en niet te vergeten het spiegelen. Ook het nabouwen van een school met een schuin dak of met de klas een plattegrond maken was een onderdeel van een meetkundeles in de onderbouw.

GR 1          

In de middenbouw lag het accent voor een deel op construeren. Zo werd het nieuwe NBS gebouw op een kunstzinnige wijze nagebouwd van papier en werden de leerlingen uitgedaagd om plattegronden en bouwwerken op papier na te bouwen met blokken.

GR 4                   GR 3

Ook het spiegelen kwam aan bod, op een hele diverse manier en met hele verschillende materialen.

                                                                                                                                   GR 5.GR 6

In de bovenbouw stond het perspectief tekenen en 3D-straat tekenen centraal. De kinderen zaten vol ideeën en het resultaat mocht er zijn. Ze hebben geleerd op welke wijze je perspectief in een tekening kan aanbrengen. Dit gebeurde aan de hand van bijvoorbeeld ‘doos-tekenen’ waarbij de kinderen op een doorzichtige sheet spullen moesten overtrekken die ze in een doos hadden geplaatst. Zo ontstond er perspectief door alleen maar over te trekken. Uiteindelijk werd dit vertaald naar een 3D-straattekening, een tekening op het platte vlak, of zelfs een fotografieopdracht waarbinnen op een speelse manier gebruik werd gemaakt van perspectief.

                                                                                    GR 7             GR 8                GR 9                  GR 10